Khai giảng khóa học lái máy xúc

THÔNG BÁO TUYỂN SINH Viện quản lý đào tạo ESC Việt Nam  mở khóa học lái máy xúc với mục tiêu đào tạo người lao động có kiến thức, kỹ năng nghề nghiệp, có kiến thức cơ bản về cấu tạo động cơ máy xúc, cấu tạo máy xúc, tổ chức sản xuất và an [...]