Khóa học quản trị nhân sự chuyên nghiệp

Viện Quản Lý Đào Tạo ESC Việt Nam tổ chức Khóa học quản trị nhân sự cung cấp những kiến thức cô đọng và rất cần thiết. Nhiều người cho rằng công tác nhân sự gây nhiều phiền toái, can thiệp vào các bộ phận khác, không giúp ích gì cho công việc của họ, nhưng [...]