Khóa học sơ cấp nghề

Viện Quản Lý Đào Tạo ESC Việt Nam thông báo đào tạo các khóa học sơ cấp nghề, cấp chứng chỉ sơ cấp nghề cho các đơn vị, cá nhân có nhu cầu trên toàn quốc.  Viện Quản Lý Đào Tạo ESC Việt Nam là đơn vị đầu tiên và duy nhất hợp tác, liên kết đào tạo và [...]