Chứng chỉ vận hành máy vận thăng

Viện ESC Việt Nam đào tạo khóa học sơ cấp nghề và cấp chứng chỉ vận hành máy vân thăng cho các đơn vị, cá nhân có nhu cầu học tập trên toàn quốc. Tổ chức thi và nâng bậc nghề lái máy vận thăng đào tạo các hệ nghề 3 tháng, 6 tháng, 9 [...]