Lớp học chỉ huy trưởng công trình tại Phú Yên

THÔNG BÁO TUYỂN SINH LỚP HỌC CHỈ HUY TRƯỞNG TẠI PHÚ YÊN Viện Quản Lý Đào Tạo ESC Việt Nam với đội ngũ chuyên gia, giảng viên đến từ Bộ Xây Dựng, thường xuyên tổ chức các khóa học chỉ huy trưởng công trình theo nhu cầu của các đơn vị (cơ sở sản xuất, nhà [...]