Khóa học kế toán trưởng

Chương trình đào tạo kế toán trưởng gồm nhiều chuyên đề, theo thông tư mới nhất của bộ tài chính có hiệu lực và áp dụng vào tháng 04/2012. QĐ: 199/2011/TT-BTC Về việc đào tạo kế toán trưởng sẽ do bộ tài chính trực tiếp cấp chứng chỉ. (Đã cập nhật chế độ kế toán tài [...]