Khóa học vận hành cần trục

Viện Quản Lý Đào Tạo ESC Việt Nam thông báo Khai giảng khóa học vận hành cần trục trên toàn quốc Với mục tiêu đào tạo người lao động có kiến thức, kỹ năng nghề nghiệp; có kiến thức cơ bản về cấu tạo động cơ, cấu tạo máy trục, tổ chức sản xuất và [...]