Lương tối thiểu vùng tăng, mức đóng BHXH năm 2019 có thay đổi?

Lương tối thiểu vùng tăng, mức đóng BHXH năm 2019 có thay đổi? Vừa qua, Chính phủ đã ban hành Nghị định 157/2018/NĐ-CP chính thức tăng mức lương tối thiểu vùng đối với người lao động làm việc trong các doanh nghiệp từ ngày 01/01/2019. Vậy, mức đóng BHXH 2019 của người lao động có gì thay [...]