Mức lương thấp nhất – cao nhất của công chức năm 2019

Mức lương thấp nhất - cao nhất của công chức năm 2019 Năm 2019, lương công chức “đến hẹn lại tăng” do có sự điều chỉnh về mức lương cơ sở từ 01/07/2019. Cụ thể, mức lương thấp nhất, cao nhất của công chức từ thời điểm này như sau: Mức lương thấp nhất là [...]