Nghị định số 61/2018/NĐ-CP của Chính phủ

Nghị định số 61/2018/NĐ-CP của Chính phủ : Về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính Số văn bản 61 Ký hiệu văn bản 2018/NĐ-CP Ngày ban hành 23/4/2018 Ngày có hiệu lực 21/6/2018 Ngày hết hiệu lực Văn bản còn hiệu lực Người ký [...]