Lớp học đấu thầu tại Hà Nội

THÔNG BÁO TUYỂN SINH LỚP HỌC NGHIỆP VỤ ĐẤU THẦU TẠI HÀ NỘI Viện Quản Lý Đào Tạo ESC Việt Nam với đội ngũ chuyên gia, giảng viên đến từ Bộ Kế Hoạch & Đầu Tư, thường xuyên tổ chức các khóa học Nghiệp vụ Đấu thầu theo nhu cầu của các đơn vị (cơ sở sản xuất, nhà máy, xí nghiệp, [...]