Khóa học chuyên viên tài chính ngân hàng

Viện Quản Lý Đào Tạo ESC Việt Nam tổ chức Khóa học tài chính ngân hàng hiện đại nhằm trang bị những kiến thức cơ bản về hệ thống tài chính và ngân hàng Việt Nam hiện nay. Tài chính - Ngân hàng là một ngành khá là rộng. Ở rất nhiều nước thì ngành [...]