Nguội căn bản

THÔNG BÁO TUYỂN SINH Sơ cấp nghề năm 2016 - 2017 Viện Quản Lý Đào Tạo ESC Việt Nam thông báo kế hoạch đào tạo Sơ cấp nghề chuyên ngành Nguội căn bản năm 2016 - 2017 như sau: => Vận hành máy đóng cọc MỤC TIÊU ĐÀO TẠO: Kiến thức, kỹ năng, thái độ  nghề nghiệp: [...]