Chỉ thị 10/CT-UBND Hà Nội 2018 về nhiệm vụ chủ yếu năm học 2018-2019 của ngành Giáo dục

THUỘC TÍNH VĂN BẢN Chỉ thị 10/CT-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về nhiệm vụ chủ yếu năm học 2018-2019 của ngành Giáo dục và Đào tạo Thành phố Hà Nội Cơ quan ban hành: Ủy ban nhân dân TP. Hà Nội Số công báo: Đang cập nhật Số hiệu: 10/CT-UBND [...]