Phòng cháy chữa cháy

THÔNG BÁO TUYỂN SINH Viện Quản Lý Đào Tạo ESC Việt Nam thông báo tuyển sinh, khai giảng lớp học phòng cháy chữa cháy theo thông tư 66/2014/TT-BCA ngày 16/12/2014 của Bộ Công an: => Khóa học hành nghề đấu thầu Căn cứ Nghị định số 35/2003/NĐ-CP ngày 04/4/2003 quy định chi tiết thi hành [...]