Quy định về lĩnh vực hành nghề trong chứng chỉ xây dựng

  ↵ (Chinhphu.vn) – Trường hợp được xét cấp chứng chỉ hành nghề giám sát công tác xây dựng cho một hoặc hai lĩnh vực thuộc công trình hạ tầng kỹ thuật thì chỉ được hành nghề trong phạm vi lĩnh vực và trong năng lực được cấp đó. Cấp lại chứng chỉ hành nghề xây [...]