Quyết đinh số 1101/QĐ-BGDĐT ngày 06/4/2016

Số tư liệu: 1101/QĐ-BGDĐT Ngày ban hành: 06-04-2016 Tệp đính kèm: 1101_QD_BGDDT.rar QUYẾT ĐỊNH Ban hành Cấu trúc đề thi và Đề thi minh hoạ đánh giá năng lực tiếng Anh dành cho học sinh lớp 12 hoàn thành chương trình tiếng Anh thí điểm cấp Trung học phổ thông theo Khung năng lực ngoại [...]