Thông báo kết quả kỳ thi sát hạch cho các cá nhân đề nghị cấp chứng chỉ Môi giới bất động sản

Thông báo kết quả kỳ thi sát hạch cho các cá nhân đề nghị cấp chứng chỉ Môi giới bất động sản trên địa bàn Thành phố Hà Nội, đợt II năm 2018 THÔNG BÁO Kết quả kỳ thi sát hạch cho các cá nhân đề nghị cấp chứng chỉ Môi giới bất động sản [...]