Thông tư 17/2016/TT-BXD năng lực của tổ chức cá nhân tham gia hoạt động xây dựng

Thông tư 17/2016/TT-BXD năng lực của tổ chức cá nhân tham gia hoạt động xây dựng Viện Quản Lý Đào Tạo nhận làm dịch vụ chứng chỉ hành nghề xây dựng: Mọi chi tiết xin liên hệ: Viện Quản Lý Đào Tạo & Dạy Nghề ESC Việt Nam Tòa nhà HH3B - Phòng 738 - [...]