Thủ tục học hệ trung cấp chuyên nghiệp

 THỦ TỤC NHẬP HỌC HỆ TRUNG CẤP CHUYÊN NGHIỆP  I. HỒ SƠ NHẬP HỌC: Giấy báo nhập học (bản chính). Giấy chứng nhận tốt nghiệp tạm thời đối với thí sinh trúng tuyển ngay trong năm tốt nghiệp            hoặc bằng tốt nghiệp đối với thí sinh tốt nghiệp các năm [...]