Cơ quan Phát triển nguồn nhân lực Hàn Quốc

Sáng ngày 31-3-2016, Tổng cục Dạy nghề đã có buổi làm việc với Cơ quan Phát triển nguồn nhân lực Hàn Quốc (HRDKorea) để thúc đẩy quan hệ hợp tác giữa 02 Cơ quan trên nền tảng hợp tác truyền thống lâu dài giữa Việt Nam và Hàn Quốc trong lĩnh vực Đào tạo nghề. [...]