Vận hành thiết bị chế biến dầu khí

THÔNG BÁO TUYỂN SINH Trung cấp nghề năm 2016 - 2017 Viện Quản Lý Đào Tạo ESC Việt Nam thông báo kế hoạch đào tạo Trung cấp nghề chuyên ngành Vận hành thiết bị chế biến dầu khí năm 2016 - 2017 như sau: => Vận hành nhà máy thủy điện MỤC TIÊU ĐÀO TẠO: [...]