khóa học huấn luyện an toàn lao động, vệ sinh lao động tại Bà Rịa – Vũng Tàu

Viện Quản Lý Đào Tạo ESC Việt Nam Thông báo khai giảng khóa học Huấn luyện an toàn lao động, vệ sinh lao động theo nghị định 140/2018 sửa đổi, bổ sung một số điều Nghị định 44/2016/NĐ-CP. Cấp chứng chỉ, chứng nhận an toàn lao động tại tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu Nhằm cung [...]