khóa học huấn luyện an toàn lao động, vệ sinh lao động tại Bắc Giang

Viện Quản Lý Đào Tạo ESC Việt Nam Thông báo khai giảng khóa học Huấn luyện an toàn lao động, vệ sinh lao động theo nghị định 140/2018 sửa đổi, bổ sung một số điều Nghị định 44/2016/NĐ-CP. Cấp chứng chỉ, chứng nhận an toàn lao động tại tỉnh Bắc Giang Nhằm cung cấp kiến thức [...]