Khóa học huấn luyện an toàn lao động, vệ sinh lao động tại Vĩnh Phúc

Viện Quản Lý Đào Tạo ESC Việt Nam Thông báo khai giảng khóa học Huấn luyện an toàn lao động, vệ sinh lao động theo nghị định 140/2018 sửa đổi, bổ sung một số điều Nghị định 44/2016/NĐ-CP. Cấp chứng chỉ, chứng nhận an toàn lao động tại tỉnh Vĩnh Phúc Nhằm cung cấp kiến thức [...]