Sáng ngày 20/11, tại Hà Nội, Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp đã tổ chức Lễ kỷ niệm ngày hiến chương các nhà giáo 20/11. Tham dự buổi lễ có ông Lê Quân, Thứ trưởng Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội, lãnh đạo một số Vụ, đơn vị thuộc Bộ; ông Nguyễn Hồng Minh, Tổng Cục trưởng, ông Trương Anh Dũng, Phó Tổng Cục trưởng Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp, lãnh đạo các Vụ, đơn vị thuộc Tổng cục; cán bộ, công chức, viên chức thuộc Tổng cục.

Ông Lê Quân, Thứ trưởng Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội phát biểu tại buổi Lễ

Trong diễn văn chào mừng ngày Lễ, ông Trương Anh Dũng, Phó Tổng Cục trưởng Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp cho biết, qua quá trình đổi mới và tiến hành công nghiệp hoá, hiện đại hoá, đất nước ta đã có những chuyển biến tích cực về kinh tế, chính trị, xã hội. Cùng với sự phát triển, đi lên của đất nước, giáo dục nghề nghiệp sang một trang mới, lớn mạnh lên, đội ngũ nhà giáo giáo dục nghề nghiệp đã tỏ rõ bản lĩnh vững vàng về chính trị, ý thức được vai trò sứ mệnh lịch sử của mình là góp phần đào tạo cho đất nước nguồn nhân lực trực tiếp cho sản xuất, kinh doanh và dịch vụ, có kiến thức, kỹ năng nghề nghiệp, có đạo đức, sức khỏe; có trách nhiệm nghề nghiệp; có khả năng sáng tạo, thích ứng với môi trường làm việc trong bối cảnh hội nhập quốc tế…. Để hoàn thành sứ mệnh của mình đội ngũ nhà giáo của chúng ta đã phải vượt qua mọi khó khăn, trở ngại, làm việc tận tuỵ, để truyền thụ tri thức cho người học, những kiến thức chung, kiến thức chuyên môn nghề nghiệp. Đội ngũ nhà giáo giáo dục nghề nghiệp còn dày công giáo dục phẩm chất đạo đức, thái độ và hành vi cho người học, giúp họ trở thành người có nhân cách, biết đối nhân, xử thế, biết sống và làm việc theo luật pháp, biết làm giàu chính đáng cho bản thân và cộng đồng bằng năng lực nghề nghiệp của mình.

Thứ trưởng Lê Quân tặng hoa chúc mừng Tổng cục nhân dịp Lễ hiến chương các nhà giáo

Phát biểu tại buổi Lễ, Thứ trưởng Lê Quân cho rằng trong xã hội, nhà giáo nói chung và nhà giáo giáo dục nghề nghiệp nói riêng luôn luôn được coi trọng và tôn vinh. Trong sự nghiệp đổi mới và nâng cao chất lượng giáo dục nghề nghiệp, nhà giáo giáo dục nghề nghiệp có vai trò hết sức quan trọng. Tuy nhiên, đời sống nhà giáo giáo dục nghề nghiệp còn gặp nhiều khó khăn, vì vậy bên cạnh việc bồi dưỡng, nâng cao trình độ cho đội ngũ nhà giáo giáo dục nghề nghiệp, Tổng cục cần nghiên cứu chính sách, chế độ đãi ngộ cho nhà giáo giáo dục nghề nghiệp, đồng thời tôn vinh nhà giáo có thành tích tốt trong sự nghiệp phát triển giáo dục nghề nghiệp.

Toàn cảnh buổi Lễ

Một số hình ảnh tại buổi Lễ:

Lãnh đạo Cục Bảo trợ tặng hoa chúc mừng tại buổi Lễ

Lãnh đạo Tạp chí Gia đình và Trẻ em tặng hoa chúc mừng tại buổi Lễ

                                                                                                      VP TCGDNN