Đấu thầu là gì

Tháng Năm 16th, 2019|0 Comments

Đấu thầu là gì? Các loại hình đấu thầu (VNF) - Cùng ESC Việt Nam tìm hiểu đấu thầu (tender) là gì? Đấu thầu (tender) là việc đặt giá để thi công một dự án, mua [...]

Đấu thầu qua mạng

Tháng Năm 16th, 2019|0 Comments

QUY ĐỊNH VỀ ĐẤU THẦU QUA MẠNG      Những điểm mới Thông tư liên tịch số 07/2015/TTLT-BKHĐT-BTC ngày 08/9/2015 (Quy định chi tiết việc cung cấp, đăng tải thông tin về đấu thầu và lựa chọn [...]

Luật đấu thầu

Tháng Năm 16th, 2019|0 Comments

Luật Đấu thầu: 09 điểm nổi bật nhất năm 2018 Đấu thầu là hình thức cạnh tranh văn minh trong nền kinh tế thị trường, có thể nói đấu thầu là một phương thức giao [...]

Báo đấu thầu Có 76 thông báo kế hoạch lựa chọn nhà thầu chậm

Tháng Năm 16th, 2019|0 Comments

Ngày 02/04: Có 76 thông báo kế hoạch lựa chọn nhà thầu chậm Thứ Năm, 4/4/2019 07:00 (BĐT) - Trong số những KHLCNT do bên mời thầu tự đăng tải lên Hệ thống mạng đấu thầu [...]

Nghị định 63/2014/NĐ-CP hướng dẫn Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu

Tháng Năm 16th, 2019|0 Comments

CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 63/2014/NĐ-CP Hà Nội, ngày 26 tháng 06 năm 2014   NGHỊ ĐỊNH QUY ĐỊNH CHI TIẾT [...]

Thông tư 19/2015/TT-BKHĐT quy định báo cáo thẩm định trong quá trình c lựa chọn nhà thầu

Tháng Tư 24th, 2019|0 Comments

BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 19/2015/TT-BKHĐT Hà Nội, ngày 27 tháng 11 năm 2015   THÔNG [...]

TIN CŨ HƠN

Banner-Inside-Website-2
dao-tao-nghiep-vu-dau-thau
dao-tao-nghiep-vu-xay-dung
giam-sat-thi-cong-xay-dung-cong-trinh
Павелко Андрей Васильевичvepr 308seo продвижение сайта битриксинтернет магазин simplaна проверкахорошие игровые ноутбуки