Báo đấu thầu số 72

Tháng Năm 16th, 2019|0 Comments

Báo Đấu thầu số 72 ra ngày 19/4/2019 Ngoài việc cập nhật 461 thông báo mời thầu và 566 kết quả lựa chọn nhà thầu, Báo Đấu thầu số này còn có nhiều bài viết [...]

Thông tư 11/2015/TT-BXD cấp chứng chỉ hành nghề môi giới bất động sản

Tháng Tư 24th, 2019|0 Comments

BỘ XÂY DỰNG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 11/2015/TT-BXD Hà Nội, ngày 30 tháng 12 năm 2015   THÔNG TƯ QUY ĐỊNH VIỆC CẤP CHỨNG CHỈ [...]

Thông báo kết quả kỳ thi sát hạch cho các cá nhân đề nghị cấp chứng chỉ Môi giới bất động sản

Tháng Mười Hai 26th, 2018|0 Comments

Thông báo kết quả kỳ thi sát hạch cho các cá nhân đề nghị cấp chứng chỉ Môi giới bất động sản trên địa bàn Thành phố Hà Nội, đợt II năm 2018 THÔNG BÁO [...]

Chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng

Tháng Mười Hai 25th, 2018|0 Comments

CẤP CHỨNG CHỈ NĂNG LỰC HOẠT ĐỘNG XÂY DỰNG THEO NGHỊ ĐỊNH 100 VÀ THÔNG TƯ 08/2018/TT - BXD NGÀY 20/11/2018 Theo quy định mới nhất tại Nghị định 100/2018/NĐ – CP ngày  16 tháng [...]

Nghị định số 100/2018/NĐ-CP của Chính phủ

Tháng Mười Hai 19th, 2018|0 Comments

Nghị định số 100/2018/NĐ-CP của Chính phủ : Sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ một số quy định về điều kiện đầu tư kinh doanh thuộc các lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ [...]

Nghị định số 78/2018/NĐ-CP của Chính phủ

Tháng Mười Hai 19th, 2018|0 Comments

Nghị định số 78/2018/NĐ-CP của Chính phủ : Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 127/2007/NĐ-CP ngày 01 tháng 8 năm 2007 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành [...]

TIN CŨ HƠN

Banner-Inside-Website-2
dao-tao-nghiep-vu-dau-thau
dao-tao-nghiep-vu-xay-dung
giam-sat-thi-cong-xay-dung-cong-trinh
прокурор Чехуновcaptcha com отзывыviber multi senderadvertisement applicationHow to build followers for your business on Instagram?alexander baranov