Thông tư 04/2017/TT-BKHĐT quy định lựa chọn nhà thầu

Tháng Sáu 7th, 2019|0 Comments

Thông tư này quy định chi tiết về lựa chọn nhà thầu qua Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia (sau đây gọi là "lựa chọn nhà thầu qua mạng") đối với gói thầu cung [...]

Đấu thầu là gì

Tháng Năm 16th, 2019|0 Comments

Đấu thầu là gì? Các loại hình đấu thầu (VNF) - Cùng ESC Việt Nam tìm hiểu đấu thầu (tender) là gì? Đấu thầu (tender) là việc đặt giá để thi công một dự án, mua [...]

Đấu thầu qua mạng

Tháng Năm 16th, 2019|0 Comments

QUY ĐỊNH VỀ ĐẤU THẦU QUA MẠNG      Những điểm mới Thông tư liên tịch số 07/2015/TTLT-BKHĐT-BTC ngày 08/9/2015 (Quy định chi tiết việc cung cấp, đăng tải thông tin về đấu thầu và lựa chọn [...]

Luật đấu thầu

Tháng Năm 16th, 2019|0 Comments

Luật Đấu thầu: 09 điểm nổi bật nhất năm 2018 Đấu thầu là hình thức cạnh tranh văn minh trong nền kinh tế thị trường, có thể nói đấu thầu là một phương thức giao [...]

Báo đấu thầu số 72

Tháng Năm 16th, 2019|0 Comments

Báo Đấu thầu số 72 ra ngày 19/4/2019 Ngoài việc cập nhật 461 thông báo mời thầu và 566 kết quả lựa chọn nhà thầu, Báo Đấu thầu số này còn có nhiều bài viết [...]

Báo đấu thầu Có 76 thông báo kế hoạch lựa chọn nhà thầu chậm

Tháng Năm 16th, 2019|0 Comments

Ngày 02/04: Có 76 thông báo kế hoạch lựa chọn nhà thầu chậm Thứ Năm, 4/4/2019 07:00 (BĐT) - Trong số những KHLCNT do bên mời thầu tự đăng tải lên Hệ thống mạng đấu thầu [...]

TIN CŨ HƠN

Banner-Inside-Website-2
dao-tao-nghiep-vu-dau-thau
dao-tao-nghiep-vu-xay-dung
giam-sat-thi-cong-xay-dung-cong-trinh
лобановский харьковпроверка сайта seoУправление репутацией банкаonline budgeting toolкак сделать стробингприкормка мегамикс отзывы