Trường ĐH Ngoại ngữ (ĐH Huế) phủ nhận thông tin thất thiệt về liên kết thi đánh giá năng lực ngoại ngữ

GD&TĐ -Trước những thông tin lan truyền trên các trang mạng xã hội, thông tin điện tử về việc tổ chức thi đánh giá năng lực ngoại ngữ theo khung năng lực Ngoại ngữ 6 bậc của Trường ĐH Ngoại ngữ (ĐH Huế), TS. Bảo Khâm – Hiệu trưởng Trường ĐH Ngoại ngữ (ĐH Huế) khẳng định: “Trường ĐH Ngoại ngữ (ĐH Huế) không thực hiện liên kết với bất kỳ cơ sở, đơn vị nào để thực hiện tổ chức thi đánh giá năng lực ngoại ngữ theo Khung năng lực Ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam”.

Sáng 19/12, trao đổi với lãnh đạo Trường ĐH Ngoại ngữ (ĐH Huế) về những thông tin lan truyền trên các trang mạng xã hội về việc có một số đơn vị, cơ sở thực hiện liên kết với Trường ĐH Ngoại ngữ (ĐH Huế) tổ chức thi đánh giá năng lực ngoại ngữ theo Khung năng lực Ngoại ngữ, TS. Bảo Khâm – Hiệu trưởng Trường ĐH Ngoại ngữ (ĐH Huế) khẳng định đây là những thông tin sai sự thật, không đúng.

TS. Bảo Khâm – Hiệu trưởng Trường ĐH Ngoại ngữ (ĐH Huế). 

TS. Bảo Khâm cho biết: Ngay sau khi Bộ GD&ĐT có văn bản số 5544/BGDĐT-QLCL ngày 6/12/2018 về việc tổ chức thi đánh giá năng lực ngoại ngữ theo các định dạng đề thi đánh giá năng lực ngoại ngữ theo Khung năng lực Ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam gửi cho Trường ĐH Ngoại ngữ (ĐH Huế) thì trên một số trang thông tin điện tử, trang mạng xã hội đăng tải thông tin liên kết tổ chức thi đánh giá năng lực ngoại ngữ giữa nhà trường với một số đơn vị, cơ sở. Tuy nhiên, đây là thông tin sai sự thật, không đúng.

“Sau khi nắm bắt được thông tin thất thiệt này, lãnh đạo Trường ĐH Ngoại ngữ (ĐH Huế) đã chỉ đạo các bộ phận liên lạc với các đơn vị có trang thông tin đăng tải nội dung này để xử lý, yêu cầu hủy bỏ thông tin sai sự thật này”, TS. Bảo Khâm cho hay.

Một trang Facebook đăng tải văn bản của Bộ GD&ĐT và thông tin tổ chức ôn, thi đánh giá năng lực ngoại ngữ tại thành phố Đà Nẵng.

Theo TS. Bảo Khâm, nội dung văn bản số 5544/BGDĐT-QLCL, Bộ GD&ĐT có yêu cầu Trường ĐH Ngoại ngữ (ĐH Huế) thực hiện các nội dung: Đăng tải công khai “Đề án tổ chức thi đánh giá năng lực ngoại ngữ theo Khung năng lực Ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam” trên công thông tin điện tử của Trường, cổng thông tin điện tử của Bộ GD&ĐT; Triển khai “Đề án tổ chức thi đánh giá năng lực ngoại ngữ theo Khung năng lực Ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam”, đảm bảo đúng quy định tại Thông tư số 23/2017/TT-BGDĐT ngày 19/9/2017 của Bộ GD&ĐT; Cấp phát, quản lý chứng chỉ theo đúng các quy định hiện hành của Bộ GD&ĐT; Báo cáo kết quả tổ chức thi hằng năm, thời gian, địa điểm của từng đợt thi, tổng hợp, đánh giá kết quả thi sau mỗi đợt thi về Bộ GD&ĐT (qua Cục QLCL) để phục vụ công tác quản lý, chỉ đạo.

“Hiện nay, Trường ĐH Ngoại ngữ (ĐH Huế) mới chỉ thực hiện bước đầu triển khai nội dung yêu cầu của công văn của Bộ GD&ĐT. “Đề án tổ chức thi đánh giá năng lực ngoại ngữ theo Khung năng lực Ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam” cũng chỉ mới chuẩn bị triển khai công tác tập huấn, nên chưa thể có việc thực hiện liên kết tổ chức thi đánh giá năng lực ngoại ngữ theo Khung năng lực Ngoại ngữ 6 bậc. Và trong thời gian tới, Trường ĐH Ngoại ngữ (ĐH Huế) cũng không có chủ trương liên kết với bất cứ đơn vị, cơ sở nào để triển khai tổ chức thi đánh giá năng lực ngoại ngữ theo khung năng lực Ngoại ngữ 6 bậc”, TS. Bảo Khâm nhấn mạnh.