Thể hiện khả năng quản lý rủi ro của doanh nghiệp

THÁCH THỨC KINH DOANH

Tất cả các tổ chức thuộc mọi ngành nghề đang ngày càng quan tâm nhiều hơn đến việc minh chứng được với các nhà đầu tư, với nhân viên, với khách hàng và các bên hữu quan khác về việc họ đã hoàn tất hoạt động kiểm soát Sức Khỏe và An Toàn Lao Động, thể hiện qua việc quản lý được các rủi ro và và cải thiện các ảnh hưởng hữu ích từ các hoạt động sản xuất kinh doanh, các sản phẩm và dịch vụ của doanh nghiệp.
Các quy định pháp lý nghiêm ngặt, các chính sách kinh tế, hoạt động quản lý nguồn nhân lực và các biện pháp khác ngày càng được tăng cường triển khai và áp dụng để nâng cao việc phòng ngừa và phúc lợi Sức Khỏe và An Toàn Lao Động. Do các bên hữu quan và các tổ chức ngày càng quan tâm nhiều hơn nên doanh nghiệp cần có một cam kết rõ ràng về vấn đề Sức khỏe và An Toàn Lao Động.

GIẢI PHÁP

Tiêu chuẩn OHSAS 18001 là gì?
Tiêu chuẩn OHSAS 18001 là một tiêu chuẩn quốc tế đề cập đến những yêu cầu liên quan đến các hệ thống quản lý Sức khỏe và An toàn.
Hệ thống này giúp cho tổ chức doanh nghiệp có thể kiểm soát và lường trước được các mối nguy có thể xảy ra từ các hoạt động vận hành thông thường và trong những tình huống đặc biệt và để cải tiến các hoạt động đó.
Lợi ích chủ yếu của chứng nhận OHSAS 18001 là gì?
 Nâng cao hiệu quả và do đó giảm thiểu các tai nạn và hao hụt về thời gian sản xuất.
 Tăng cường kiểm soát và tiết giảm các nguy cơ bằng cách xác định các mục tiêu và trách nhiệm của những người liên quan.
 Minh chứng những cam kết của doanh nghiệp đối với công tác bảo vệ con người, tài sản và cơ sở sản xuất.
 Minh chứng việc tuân thủ luật pháp của doanh nghiệp.
 Nâng cao uy tín của doanh nghiệp đối với các vấn đề về an toàn và sức khỏe trong lao động.
 Cắt giảm chi phí mua bảo hiểm.
 Là một phần không thể tách rời của chiến lược phát triển bền vững.
 Khuyến khích trao đổi thông tin bên trong và bên ngoài doanh nghiệp hiệu quả hơn.

LÝ DO CHỌN TỔ CHỨC CHỨNG NHẬN ESC VIỆT NAM?

 Được thừa nhận – Tổ chức chứng nhận ESC Việt Nam được trên 10 tổ chức quốc gia công nhận trong đó có tổ chức UKAS. Tổ chức chứng nhận ESC Việt Nam là một trong những tổ chức đầu tiên triển khai chứng nhận OHSAS 18001.
 Hệ thống văn phòng – Với 5.700 đánh giá viên có chuyên môn hoạt động trên 100 quốc gia, tổ chức chứng nhận ESC Việt Nam cung cấp các dịch vụ phù hợp cho từng đối tượng khách hàng ở khắp mọi nơi nhờ sự kết hợp chặt chẽ giữa những kinh nghiệm của các chuyên gia quốc tế và các chuyên gia bản địa.
 Kinh nghiệm chuyên môn – Tổ chức Chứng nhận  ESC Việt Nam đã phát hành trên 6.000 giấy chứng nhận liên quan đến an toàn trong tất cả các lĩnh vực công nghiệp lớn. Các đánh giá viên của Tổ chức Chứng nhận  ESC Việt Nam có nhiều kinh nghiệm về các vấn đề Sức  , đồng thời có kiến thức sâu về những luật lệ, thị trường và ngôn ngữ bản địa, điều này giúp cho Tổ chức Chứng nhận  ESC Việt Nam có khả năng cung cấp các giải pháp đáp ứng nhu cầu khác nhau của doanh nghiệp.

Viện Quản Lý Đào Tạo ESC Việt Nam

Địa chỉ: Tòa nhà HH1C Linh Đàm, Hoàng Liệt, Hoàng Mai, Hà Nội

Tel: 024. 666.077.80

Hotline:  0966.7777.80 – Zalo: 0966.7777.80

Email: info@daotaonghiepvu.edu.vn