Tư vấn xin cấp chứng chỉ hành nghề theo thông tư 17/2016/TT-BXD

Tháng Tám 27th, 2016|0 Comments

THÔNG TƯ 17/2016/TT-BXD Hướng dẫn về năng lực của tổ chức, cá nhân tham gia hoạt động xây dựng Viện Quản Lý Đào Tạo ESC Việt Nam nhận dịch vụ xin chứng chỉ hành nghề [...]

Đăng tải thông tin năng lực tư vấn xây dựng

Tháng Năm 7th, 2016|0 Comments

Viện Quản Lý Đào Tạo ESC Việt Nam tư vấn thủ tục Đăng ký Công khai thông tin về Năng lực hoạt động xây dựng theo điều 69 của NĐ 59/2015/NĐ-CP có hiệu lực ngày [...]

Thủ tục cấp hành nghề tu bổ di tích

Tháng Tư 27th, 2016|0 Comments

  Viện Quản Lý Đào Tạo ESC Việt Nam tư vấn thủ tục cấp chứng chỉ hành nghề tu bổ di tích Tên thủ tục: Cấp Chứng chỉ hành nghề bảo quản, tu bổ, phục hồi [...]

Chứng chỉ hành nghề đấu thầu

Tháng Tư 16th, 2016|0 Comments

THI SÁT HẠCH CHỨNG CHỈ HÀNH NGHỀ ĐẤU THẦU Điều 21. Điều kiện được dự thi sát hạch cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động đấu thầu Cá nhân được dự thi sát hạch cấp [...]

Chứng chỉ khảo sát địa hình

Tháng Tư 14th, 2016|0 Comments

Viện Quản Lý Đào Tạo ESC Việt Nam nhận dịch vụ làm Chứng chỉ hành nghề khảo sát địa hình Liên hệ: 0963.500.911 => Chứng chỉ hành nghề khảo sát địa chất 1. Hồ sơ bao gồm: [...]

Chứng chỉ hành nghề khảo sát địa chất

Tháng Tư 14th, 2016|0 Comments

Viện Quản Lý Đào Tạo ESc Việt Nam nhận dịch vụ làm Chứng chỉ hành nghề khảo sát địa chất công trình Liên hệ: 0963.500.911 => Chứng chỉ hành nghề tư vấn giám sát 1. Hồ sơ: [...]

TIN CŨ HƠN

Banner-Inside-Website-2
dao-tao-nghiep-vu-dau-thau
dao-tao-nghiep-vu-xay-dung
giam-sat-thi-cong-xay-dung-cong-trinh
павленко андрей днепропетровскпродвижение сайта в топ 10 яндекса самостоятельномакияж глаз рок