Nghị định 79/2014/NĐ-CP hướng dẫn Luật Phòng chữa cháy

Tháng Mười Hai 27th, 2018|0 Comments

CHÍNH PHỦ-------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập - Tự do - Hạnh phúc---------------- Số: 79/2014/NĐ-CP Hà Nội, ngày 31 tháng 07 năm 2014   NGHỊ ĐỊNH QUY ĐỊNH CHI TIẾT THI [...]

Hướng dẫn thủ tục cấp giấy xác nhận đủ điều kiện kinh doanh phòng cháy và chữa cháy

Tháng Mười Hai 27th, 2018|0 Comments

1. Các ngành, nghề kinh doanh dịch vụ phòng cháy và chữa cháy, bao gồm: - Tư vấn thiết kế; - Tư vấn thẩm định; - Tư vấn giám sát; - Tư vấn kiểm tra, [...]

Tư vấn xin cấp chứng chỉ hành nghề theo thông tư 17/2016/TT-BXD

Tháng Tám 27th, 2016|0 Comments

THÔNG TƯ 17/2016/TT-BXD Hướng dẫn về năng lực của tổ chức, cá nhân tham gia hoạt động xây dựng Viện Quản Lý Đào Tạo ESC Việt Nam nhận dịch vụ xin chứng chỉ hành nghề [...]

Đăng tải thông tin năng lực tư vấn xây dựng

Tháng Năm 7th, 2016|0 Comments

Viện Quản Lý Đào Tạo ESC Việt Nam tư vấn thủ tục Đăng ký Công khai thông tin về Năng lực hoạt động xây dựng theo điều 69 của NĐ 59/2015/NĐ-CP có hiệu lực ngày [...]

Thủ tục cấp hành nghề tu bổ di tích

Tháng Tư 27th, 2016|0 Comments

  Viện Quản Lý Đào Tạo ESC Việt Nam tư vấn thủ tục cấp chứng chỉ hành nghề tu bổ di tích Tên thủ tục: Cấp Chứng chỉ hành nghề bảo quản, tu bổ, phục hồi [...]

Chứng chỉ hành nghề đấu thầu

Tháng Tư 16th, 2016|0 Comments

THI SÁT HẠCH CHỨNG CHỈ HÀNH NGHỀ ĐẤU THẦU Điều 21. Điều kiện được dự thi sát hạch cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động đấu thầu Cá nhân được dự thi sát hạch cấp [...]

TIN CŨ HƠN

Banner-Inside-Website-2
dao-tao-nghiep-vu-dau-thau
dao-tao-nghiep-vu-xay-dung
giam-sat-thi-cong-xay-dung-cong-trinh
павленко андрей днепропетровскпродвижение сайта в топ 10 яндекса самостоятельномакияж глаз роккупить кастрюли в интернет магазинекакое обезболивающеежд перевозки по украине