Thông tư 04/2017/TT-BKHĐT quy định lựa chọn nhà thầu

Tháng Sáu 7th, 2019|0 Comments

Thông tư này quy định chi tiết về lựa chọn nhà thầu qua Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia (sau đây gọi là "lựa chọn nhà thầu qua mạng") đối với gói thầu cung [...]

Thông tư 08/2018/TT-BXD hướng dẫn về chứng chỉ hành nghề xây dựng

Tháng Tư 26th, 2019|0 Comments

Viện Quản Lý Đào Tạo ESC Việt Nam tư vấn cấp chứng chỉ hoạt động xây dựng cho tổ chức và chứng chỉ hành nghề xây dựng cho cá nhân hạng 1, 2, 3; Bộ [...]

Cấp chứng chỉ hành nghề theo nghị định 100/2018/NĐ-CP

Tháng Ba 22nd, 2019|0 Comments

VIỆN ESC VIỆT NAM NHẬN TƯ VẤN CẤP CHỨNG CHỈ HÀNH NGHỀ HẠNG 1,2,3 CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: [...]

Nghị định 79/2014/NĐ-CP hướng dẫn Luật Phòng chữa cháy

Tháng Mười Hai 27th, 2018|0 Comments

CHÍNH PHỦ-------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập - Tự do - Hạnh phúc---------------- Số: 79/2014/NĐ-CP Hà Nội, ngày 31 tháng 07 năm 2014   NGHỊ ĐỊNH QUY ĐỊNH CHI TIẾT THI [...]

Hướng dẫn thủ tục cấp giấy xác nhận đủ điều kiện kinh doanh phòng cháy và chữa cháy

Tháng Mười Hai 27th, 2018|0 Comments

1. Các ngành, nghề kinh doanh dịch vụ phòng cháy và chữa cháy, bao gồm: - Tư vấn thiết kế; - Tư vấn thẩm định; - Tư vấn giám sát; - Tư vấn kiểm tra, [...]

Tư vấn xin cấp chứng chỉ hành nghề theo thông tư 17/2016/TT-BXD

Tháng Tám 27th, 2016|0 Comments

THÔNG TƯ 17/2016/TT-BXD Hướng dẫn về năng lực của tổ chức, cá nhân tham gia hoạt động xây dựng Viện Quản Lý Đào Tạo ESC Việt Nam nhận dịch vụ xin chứng chỉ hành nghề [...]

TIN CŨ HƠN

Banner-Inside-Website-2
dao-tao-nghiep-vu-dau-thau
dao-tao-nghiep-vu-xay-dung
giam-sat-thi-cong-xay-dung-cong-trinh
павленко андрей днепропетровскпродвижение сайта в топ 10 яндекса самостоятельномакияж глаз роккупить кастрюли в интернет магазинекакое обезболивающеежд перевозки по украине