Chứng Nhận ISO 22000

Tháng Tư 12th, 2019|0 Comments

Bằng chứng cam kết về an toàn vệ sinh thực phẩm của doanh nghiệp THÁCH THỨC KINH DOANH Hiện nay có rất nhiều tiêu chuẩn về vệ sinh an toàn thực phẩm bao gồm các [...]

ISO 9001:2015

Tháng Tư 28th, 2016|0 Comments

Viện Quản Lý Đào Tạo ESc Việt Nam tổ chức lớp học ISO 9001:2015 Khóa học này được thiết kế nhằm cung cấp kiến thức về bộ tiêu chuẩn ISO 9001:2015 cho học viên và [...]

ISO 22000

Tháng Tư 28th, 2016|0 Comments

Viện Quản Lý Đào Tạo ESC Việt Nam tổ chức lớp học ISO 22000 Khóa học này được thiết kế nhằm cung cấp kiến thức về bộ tiêu chuẩn ISO 22000 cho học viên và [...]

ISO 14001:2015

Tháng Tư 28th, 2016|0 Comments

Viện Quản Lý Đào Tạo ESc Việt Nam tổ chức lớp học ISO 14001:2015​ Khóa học này được thiết kế nhằm cung cấp kiến thức về bộ tiêu chuẩn 14001:2015​ cho học viên và giúp [...]

Khóa học ISO 9001:2008

Tháng Tư 27th, 2016|0 Comments

Viện Quản Lý Đào Tạo ESc Việt Nam tổ chức lớp học ISO 9001: 2008 - 14001:2014 - OHSAS 18001: 2009 Khóa học này được thiết kế nhằm cung cấp kiến thức về bộ tiêu chuẩn [...]

Đánh giá viên nội bộ quản lý chất lượng

Tháng Tư 24th, 2016|0 Comments

Đào tạo "Đánh giá viên nội bộ Hệ thống quản lý Chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001: 2015" Theo Tổ chức Tiêu chuẩn hóa quốc tế (ISO), phiên bản 2015 của tiêu chuẩn ISO [...]

TIN CŨ HƠN

[layerslider id=”8″]Чехунов Денис Николаевич прокурорсбор семантического ядранастройка ftpWindows Performance Station отзывыалександр лобановский супермаркет класснабір косметики для макіяжу