THÔNG BÁO TUYỂN SINH

Trung cấp nghề năm 2016 – 2017

Viện Quản Lý Đào Tạo ESC Việt Nam thông báo kế hoạch đào tạo Trung cấp nghề chuyên ngành Vận hành nhà máy thủy điện năm 2016 – 2017 như sau:

=> Kỹ thuật xét nghiệm y tế

MỤC TIÊU ĐÀO TẠO:

  1. Kiến thức, kỹ năng nghề nghiệp:

– Kiến thức:

+ Trình bày được cấu tạo, nguyên lý hoạt động, công dụng và thông số kỹ

thuật của các thiết bị có trong dây chuyền sản xuất điện của nhà máy nhiệt điện;

+ Trình bày được quy trình vận hành các thiết bị hệ thống nhiên liệu; các thiết bị xử lý nước, lò hơi, tua-bin hơi, các thiết bị phụ lò hơi, các thiết bị phụ tua bin, các thiết bị điện , các thiết bị đo lường điều khiển;

+ Liệt kê được các tiêu chuẩn kỹ thuật trong vận hành các thiết bị, phụ kiện trong hệ thống vận hành nhà máy nhiệt điện;

+ Trình bày được các thủ tục hành chính và quy định về bàn giao công việc;

+ Nêu được các cấu trúc ngữ pháp đơn giản trong tiếng Anh và có đủ vốn từ để đọc được tài liệu chuyên ngành đơn giản bằng tiếng Anh.

– Kỹ năng:

+ Vận hành thiết bị đúng quy trình, đảm bảo an toàn;

+ Sử dụng được các dụng cụ đo, kiểm tra và chỉ ra các thao tác cơ bản trên máy cơ khí;

+ Ghi được nhật ký vận hành;

+ Thực hiện được các biện pháp an toàn trong vận hành nhà máy nhiệt điện;

+ Đọc, hiểu được các chú thích đơn giản bằng tiếng Anh ghi trên các thiết bị có trong hệ thống vận hành nhà máy nhiệt điện;

+  Sử dụng được máy tính phục vụ công tác vận hành  và trong công tác văn phòng.

  1. Chính trị, đạo đức; Thể chất và quốc phòng:

– Chính trị, đạo đức:

 + Có hiểu biết một số kiến thức phổ thông về Chủ nghĩa Mác – Lê nin, tư tưởng Hồ Chí Minh; Hiến pháp và Pháp luật của Nhà nước;

+ Nắm vững quyền và nghĩa vụ của người công dân nước Cộng hoà Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam;

+ Có hiểu biết về đường lối phát triển kinh tế của Đảng, thành tựu và định hướng phát triển của ngành Điện Việt Nam;

+ Có hiểu biết về truyền thống tốt đẹp của giai cấp công nhân Việt Nam;

+ Trung thành với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam Xã hội

Chủ nghĩa, thực hiện đầy đủ trách nhiệm, nghĩa vụ của người công dân; sống và làm việc theo Hiến pháp và Pháp luật;

+ Yêu nghề, có kiến thức cộng đồng và tác phong làm việc của một công dân sống trong xã hội công nghiệp, có lối sống lành mạnh phù hợp với phong tục tập quán và truyền thống văn hoá dân tộc;

+ Luôn có ý thức học tập rèn luyện để nâng cao trình độ, đáp ứng yêu cầu của công việc.

– Thể chất và quốc phòng:

 Đủ sức khoẻ theo tiêu chuẩn của Bộ Y tế;

+ Có hiểu biết về các phương pháp rèn luyện thể chất;

+ Hiểu biết những kiến thức, kỹ năng cơ bản cần thiết trong chương trình

Giáo dục quốc phòng – An ninh;

+ Có ý thức tổ chức kỷ luật và tinh thần cảnh giác cách mạng, sẵn sàng thực

hiện nghĩa vụ bảo vệ Tổ quốc.

  1. Cơ hội việc làm:Sau khi tốt nghiệp người học có khả năng làm việc tại các nhà máy nhiệt điện ở các vị trí:

– Vận hành hệ thống cung cấp nhiên liệu;

– Vận hành điện;

– Vận hành lò máy;

– Trưởng kíp lò máy.

DANH MỤC MÔN HỌC, MÔ ĐUN ĐÀO TẠO

Các môn học chung
1 Chính trị 4 Giáo dục quốc phòng – An ninh
2 Pháp luật 5 Tin học
3 Giáo dục thể chất 6 Ngoại ngữ
Các môn học, mô đun đào tạo nghề bắt buộc
  Các môn học, mô đun kỹ thuật cơ sở
1 Vẽ kỹ thuật 6 Đo lường thông số kỹ thuật
2 Cơ kỹ thuật 7 Máy điện
3 Điện kỹ thuật 8 Kỹ thuật an toàn và bảo hộ lao động
4 Nhiệt kỹ thuật 9 Thủy lực và máy thủy khí
5 Vật liệu kỹ thuật 10 Thực tập Điện cơ bản
  Các môn học chuyên môn nghề
1 Nhà máy nhiệt điện 6 Vận hành thiết bị phụ
2 Lò hơi và thiết bị phụ 7 Vận hành lò hơi
3 Tua bin hơi và thiết bị phụ 8 Vận hành tua bin hơi
4 Phần điện nhà máy điện và trạm biến áp 9 Thực tập sản xuất
5 Bảo vệ rơ le trong nhà máy nhiệt điện    
Các mô đun đào tạo nghề tự chọn
1 Thực tập vận hành nhà máy nhiệt điện trên thiết bị mô phỏng 6 Kinh doanh điện năng
2 Vận hành điện 7 Kỹ thuật điện cao áp
3 Tiếng Anh chuyên ngành 8 Khí cụ điện
4 Tổ chức sản xuất 9 Nguội cơ bản
5 Tin học ứng dụng 10 Hàn cơ bản

THI TỐT NGHIỆP

– Thi môn chính trị: Được tổ chức theo hình thức thi viết với thời gian không quá 120 phút hoặc thi trắc nghiệm với thời gian không quá 60 phút;

– Thi kiến thức, kỹ năng nghề: gồm thi lý thuyết nghề và thi thực hành nghề:

+ Thi lý thuyết nghề được tổ chức theo hình thức thi viết, trắc nghiệm với thời gian thi không quá 180 phút hoặc thi vấn đáp với thời gian cho 1 học sinh là 40 phút chuẩn bị và 20 phút trả lời;

+ Thi thực hành nghề được tổ chức theo hình thức thực hành bài tập kỹ năng tổng hợp để hoàn thiện một sản phẩm. Thời gian thi thực hành cho một học sinh không quá 12 giờ:

TT Môn thi Hình thức thi Thời gian thi
1 Chính trị Viết

Vấn đáp

Không quá 120 phút

Không quá 60 phút (Chuẩn bị 40 phút, trả lời 20 phút)

2 Văn hoá THPT đối với hệ tuyển sinh Trung học cơ sở Viết, trắc nghiệm Theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo
3 Kiến thức, kỹ năng nghề:    
  – Lý thuyết nghề Viết, trắc nghiệm

Vấn đáp

 

Không quá 180 phút

Không quá 60 phút (Chuẩn bị 40 phút, trả lời 20 phút)

  – Thực hành nghề Bài thi thực hành Không quá 12 giờ
  * Mô đun tốt nghiệp (tích hợp lý thuyết với thực hành) Bài thi lý thuyết và thực hành Không quá 12 giờ

 

Viện Quản Lý Đào Tạo  ESC Việt Nam

CS 1: Số 12 Linh Đàm – P.Hoàng Liệt – Q.Hoàng Mai – TP.Hà Nội
CS 2: Tòa nhà HH3B – Phòng 738 – Bán Đảo Linh Đàm – TP.Hà Nội
Điện thoại : +84(4) 36419720 / 32001070 – Fax: +84(4) 36419719 / 32001071
Hotline: 0963.500.911 – 0904.712.978
Email: info@escvietnam.edu.vn – daotaoesc@gmail.comлобановский александр интервьюбесплатное обучение в европе магистратурараскрутка сайтовru dentкакой блендеркупить чугунный